Disclaimer

Home » Disclaimer

Onlinekansspelen24.nl biedt zelf geen kansspelen aan, maar is een informatieve website over online kansspelen.

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van de website van Onlinekansspelen24.nl besteden, is het mogelijk dat de informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker van de website mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Onlinekansspelen24.nl.

Onlinekansspelen24.nl houdt altijd rekening met toepasselijke wetgeving. Wij adviseren bezoekers van Onlinekansspelen24.nl de wet- en regelgeving goed in de gaten te houden.

Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website van Onlinekansspelen24.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de website van Onlinekansspelen24.nl is verkregen.

Claim bonus
€200WELKOM
Bonus Code
Valid Until: dec 01, 2022
Meld je aan en ontvang tot €200 in het Casino.
Je gaat direct naar de betreffende actie bij de aanbieder.
error: Content is protected !!